ESNAF KREDİSİ İÇİN

Hangi belgeleri temin etmeliyim?

  1. Vergi Levhası fotokopisi ( Son yıl tasdikli )
  2. Esnaf Odası Faaliyet Belgesi ( Yeni Tarihli )
  3. Esnaf Sicil Tasdiknamesi ( Son yıl vizeli )
  4. İkametgâh ( Muhtar/E-Devlet )
  5. Nüfus Cüzdan Fotokopisi
  6. İmza Beyannamesi ( Noter Tasdikli )
  7. 2 Adet Resim
  8. 4-A Tescil ve Hizmet Dökümü
  9. Kredi Teminatı/Gayrimenkul Tapu Fotokopisi

– Tapu malikinin Kimlik Belgesi fotokopisi

– Tapu malikinin İkametgâh Belgesi

– Tapu malikinin “Eş muvafakatnamesi (huzurda imza ya da noter tasdikli)

10. Kefil

– Nüfus Cüzdan Fotokopisi

-İkametgah (Muhtardan veya E-devlet)

-Maaş Bordrosu

10.Mali Belgeler

– 2023 yılı Yıllık Gelir/Geçici Gelir Vergisi Beyannamesi

– 2024 yılı Yıllık Gelir/Geçici Gelir Vergisi Beyannamesi

– Bilanço Esasına Göre Defter Tutanlar için Döneme Ait Detay Mizan

 

Adres: Aksaray Mh. Cerrahpaşa Cad. No:1 Işık Palas Apt. Kat:3 D.8 Fatih – Istanbul

Telefon: 0212 807 1004

WhatsApp: 0530 123 91 69

E-posta: info@beyazitekk.org