Kredi Çeşitleri

İşletme kredisi:

Esnaf ve sanatkârlara; hammadde ve döner sermaye ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak kullandırılacak kredi türüdür,

İşletme kredisi şahıs üst limiti azami 750.000 TL

Kredinin azami vadesi 36 aydır.

Yatırım Kredisi Türleri

 İşyeri Edindirme Kredisi:

Esnaf ve sanatkârların faaliyet gösterdikleri veya gösterecekleri işyerlerini satın almalarına imkân sağlamak amacıyla kullandırılabilecek bir kredi ürünüdür.

İşyeri Edindirme kredisi üst limiti azami 1.500.000 TL

Kredinin azami vadesi 60 aydır.

Taşıt Edindirme Kredisi :

Esnaf ve sanatkârların mesleki faaliyetlerinde kullanmak üzere sıfır kilometre araç (otomobil, kamyonet, kamyon, minibüs, midibüs, otobüs vs.) alımlarına yönelik ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kullandırılabilecek bir kredi ürünüdür.

Taşıt Edindirme kredisinin üst limiti 1.500.000 TL

Kredinin azami vadesi 48 aydır.

Not :  Kredilerde verilen bilgiler zaman göre değişkenlik gösterebilir, güncel Kredi çeşitleri ve detayları hakkında bilgi alabilmek için adresinize en yakın Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatiflerine başvurabilirsiniz.