Kredi Başvuru Koşulları

KREDİ – KEFALET SİSTEMİNİN İŞLEYİŞİ

Ülkemizde, esnaf ve sanatkârları desteklemek amacıyla;

-Devlet tarafından tahsis edilen kaynakların kullandırılması için Türkiye Halk Bankası görevlendirilmiştir.

-Bu uygulamada kooperatif, ortağı olan esnaf ve sanatkâra sadece bankaya karşı kefalet vermektedir.

-Esnaf ve sanatkârlara kullandırılan kredilerin faizleri ile ticari kredi faizleri arasındaki fark devlet tarafından karşılanmaktadır.

Ortaklık şartları

-Esnaf ve sanatkâr olmak,

-Esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı bulunmak,

-İş veya ikamet yeri kooperatifin çalışma bölgesi içinde bulunmak,

-Aynı zamanda başka bir Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi ortağı olmamak.

Ortaklığa Giriş Şartları taşıyanlar;

-Yazılı olarak kooperatife müracaat ederler.

-Müracaat sahibinin durumu Yönetim Kurulu tarafından araştırılır.

-Kabul veya ret kararı 15 gün içerisinde ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

Kooperatif, kredi talebi ile ilgili olarak;

-Ortağın ekonomik ve mali durumunu araştırır, istihbarat raporu veya bülteni düzenler ve

kefalet haddini tespit eder,

-Kredi teklifini Türkiye Halk Bankası’na iletir.

-İletilen teklif Türkiye Halk Bankası’nca incelenir ve banka tarafından tekrar istihbarat yapılır.

-İstihbarat olumlu sonuçlandığı takdirde ortak kredilendirilir.

Hemen Ara
Navigasyon